HEM

Laila Orning

Konstnär - Konstkonsult - Bildterapeut

KONSTNÄRLIGA UTTRYCK


De är många. Ljud, musik, bild, måleri, foto, skulpurering, rörelse, dans och ord.

Konst och pskologi har alltid varit en spännande kombination. Hur konsten kommer ur konstnärens inre djup, yttrar sig gestalltande genom någon form av konst och går obönhörligen in i en betraktare, lyssnare eller besökare och där i nästa steg omvandlas till något utifrån denne. Ibland faller de i samklang. Ibland faller konsten helt olika. Svart är sorg för någon, vila för någon annan och för mig...ja ni förstår. 


Skulptureringen är ännu ett uttryck som jag ofta landar i när pensel och duk inte räcker till. Ofta är skulpturen en ännu djupare process och som behöver längre tid på sig att komma fram. Ibland samspelar gestalltandet och samma former kommer både i bggandet av skulptur samt i bild. Konstnärsprocesser genomsyrar det vardagliga livet och formen, innebörde och insikten följer med överallt. I bland är processerna stora och fortsätter under flera år. Ibland kortare och mer tillfälliga. Ibland är de utifrån mig och ibland blandas de ihop med någon eller någonting annat.

Art - Art Therapy - Workshops

When I do custom made paintings for private residents or company, I always have a meeting in the area

were the art will be showed.

Just to get to know the area

and the customer.

Its the same with workshops.

All my workshops are custom made for the group, the couple, the family or

the client.


Bildterapi är ett fantastiskt sätt att arbeta med processer i kreativ form. Det kan handla om tidigare trauman, förändringar i livet, stress, frustration ja...allt. I bildterapi skapar vi och samtalar om processerna. Vart de kommer ifrån, vart de är och framförallt vart de är på väg och vart de ska.

Låter som normal konstnärsprocess? Ja och nej. Bildterapi har en treårig utbildning och är terapi. Ett hållande och handledande i bild och dialog. Skapande materialet är sekundärt och det är helheten som vi arbetar på. Nyfiken på bildterapi? Maila mig här: laila@artbased.se


There are thousands of ways to be creative and there is at least a thousand ways how we perform our creativity. In both my work as an artist and as an art therapist I work in a way that feel most right at the moment. I let my clients work as they want. A wall, on the floor, big, small or just let the flow create with me. It’s a lot like dancing...Solo...couple...leading...following...correct steps or just feeling... Sculpture work in concrete, clay. Paper, wire, wood or plastic....The essence of a sculpture for me, is the wordless ongoing dialog between the form and the material, but also its ambient <3


The creative process involved in expressing one’s self artistically can help people to resolve issues as well as develop and manage their behaviors and feelings, reduce stress, and improve self-esteem and awareness. The painting or sculpture makes us react and feel, and we work from the seeing or the feeling. Art Therapy is used in all parts of the world and it has no gender or age terms. Different levels for different individuals. We take it from where you are. Art therapy can achieve different things for different persons. It can be used for counseling by art therapists and it´s a way that may provide the individual with a deeper understanding of him or herself

Custom made art

Custom made art är konstverk jag skapar utifrån ett specifikt rum eller en specifik kund. Det är en dans mellan det som väcks inom mig och det kund önskar berätta genom verket. 


Säg att du älskar hästar och lever för dina hästar eller timmarna i stallet. Du söker en tavla att ha på väggen hemma. Utifrån inredning, dig och rummets kärna och behov ger jag dig då förslag genom att måla det som väcks inom mig. Det kan bli en stall dörr, eller en hage? En häst eller varför inte en detalj eller färg från platsen du spenderar så många timmar?


Custom made art är unikt. Ibland blir det väldigt bra. Ibland inte alls. Ibland kan det handla om att enkom få in en färg eller att skapa en balans. Det ser verkligen olika ut från kund till kund.

Den gemensamma nämnaren är dock att det ofta...nästan alltid skapas ett samarbete som öppnar upp till dialoger vi aldrig annars skulle haft. Jag är abstrakt. Så att boka en porträttering av din hund fungerar inte.


Nyfiken på Custom made art? Maila här: Laila


  • Art work contains physical work which starts up processes. Combine this with emotions,  feelings and experience of being in the moment at the same time you are in every layer of paint. When was the last time you pained? Paint with your bare hands?  At the floor? With your eyes closed? Art work contains thoughts, feeling, emotion and a saying no matter how it’s done.
  • Art therapy is for any one. As in any therapy, this is about you. Let go of the control just to manage to get it back again. With a new insight. With a new how and why. The picture is without words and still it speaks and holds a bit of our history, a bit of our now and a bit of our future.
  • Workshops. There is artwork workshops just for fun or team groups were we work with team building or team setting. Artwork is a creative way to work with conflicts, strong emotions as grief or lost. It is also a very active way to start something new. Projects, classes, teams or a new family constellation...  It’s a creative way to get to know each other in new way.

Copyright © All Rights Reserved